Liên hệ cộng đồng

Hỗ trợ vùng lân cận

border_little_under1

Thư mục vùng lân cận

Liên hệ nhanh chóng cho các tổ chức khu vực

Liên hệ chúng tôi

Yêu cầu chung cho nhóm asiatown

Hãy điền tên của bạn.
Hãy nhập tiêu đề.
Hãy nhập số điện thoại hợp lệ.
Hãy nhập lời nhắn.

GẶP NHÓM ASIATOWN

staff_blank

Naomi Jia

Business Development Manager

Hope Harrington

Hope Harrington

COMMUNITY ORGANIZER

Feiran Yang

Feiran Yang

COMMUNITY ORGANIZER

Hỗ trợ vùng lân cận

Sự hỗ trợ của bạn giúp nâng cao và trao quyền cho AsiaTown, cộng đồng đặc biệt này dành cho cư dân, công nhân, doanh nghiệp và nhiều người xung quanh khu vực tìm thấy một mái ấm gia đình tại AsiaTown.

Tất cả các khoản đóng góp đều được khấu trừ thuế 100% thông qua MidTown Cleveland, Inc. và sẽ trực tiếp đến công việc của chúng tôi tại AsiaTown. Những đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi:

Hỗ trợ các doanh nghiệp yêu quý của chúng tôi bằng cách kết nối với các nguồn lực, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bằng ngôn ngữ và thúc đẩy các nỗ lực tiếp thị.

Tôn vinh văn hóa trong khu phố bằng cách thêm màu sắc tươi sáng thông qua nghệ thuật công cộng, bảng chỉ dẫn và tranh tường mới, đồng thời làm nổi bật sự sống động thông qua các cuộc tụ họp cộng đồng.

Trao quyền cho cư dân AsiaTown bằng cách xây dựng mạng lưới và bồi dưỡng các nhà lãnh đạo địa phương mới.